جواب تمربن علوم هفتم|بخش سوم،درس هفتم:سفرآب درون زمین|فعالیت و آزمایش کنید صفحه 60

فعالیت صفحه 60

در منزل خود به رسوب تشکیل شده در درون کتری یا سماور دقت کنید.
آیا می دانید منشأ آنها از کجاست؟

مواد و املاح موجود در آب
چگونه می توانیم آنها را از بین ببریم؟

با استفاده از سرکه و یا جوش شیرین

به این صورت که یک  دو قاشق از یکی از این دو مواد را در کتری ریخته و سپس روی گاز می گذاریم تا به جوش آید و بعد آن را خالی می کنیم.

 

آزمایش کنید صفحه 60

روش آزمایش
١- در بشر تا نیمه سرکه بریزید.
٢- یک تخم مرغ را در داخل آن قرار دهید.
٣- در طول روز مشاهدات خود را یادداشت و نتیجه گیری کنید.

در ابتدا حباب هایی اطراف تخم مرغ ایجاد می شود و پس از حدود 48 ساعت مشاهده می کنیم که پوسته تخم مرغ از بین رفته و قابلیت جهندگی دارد.
آیا می توانید از این روش برای رسوب زدایی سماور استفاده کنید؟ چگونه؟

سرکه ماده ای اسیدی است و می تواند با مواد زیادی واکنش دهد و آن ها را از بین ببرد پس گزینه خوبی برای از بین بردن رسوب سماور می باشد.

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هفتم/صفحه 2

error: Content is protected !!