جواب تمربن علوم هفتم|بخش سوم،درس هفتم:سفرآب درون زمین|گفت و گو کنید صفحه 59

گفت و گو کنید صفحه 59

برداشت بی رویه از آب های زیرزمینی باعث بروز چه مشکلاتی می شود؟ علت آن را توضیح دهید.

برداشت بیش از حد از آب های زیرمینی باعث فرونشست زمین می شود که در نتیجه  لطمه فراوانی به زمین های کشاورزی،ساختمان ها،خطوط انتقال نیرو و جاده ها وارد می شود.

اثر دیگر آن افزایش عمق سطح ایستابی و دشوار شدن بهره برداری از آب زیرزمینی می باشد.

از آثار اجتماعی ناشی از این کار می توان کاهش اشتغال،افزایش بیکاری ، افزیش فقر و در نتیجه افزایش مهاجرت اشاره کرد.

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هفتم/صفحه 2

error: Content is protected !!