جواب تمرين عربی هفتم|درس اول:قيمَةُ الِعْلمِ،نورُ الْكَلام و كَنزُ الْكُنوزِ|کَنْزُ الْکُنوزِ صفحه 22

کَنْزُ الْکُنوزِ صفحه 22

1.تفکرُ ساعَةٍ خَيْرٌ مِنْ عِبادَةِ سَبْعينَ سنة

ساعتي تفكر بهتر از هفتاد سال عبادت است.

2.عَداوَةُ العاقل خَيْرٌ مِنْ صَداقَةِ الجاهِلِ.

دشمن دانا بهتر از دوست نادان است.

3. اَلعِلمُ فِی الصغر کَالنَّقْشِ فِي الحجر.

علم در کودکی مانند نقش در سنگ است.

4.خَيرُ الامورِ أَوْسَطُها.

خوبی کار ها میانه ترین آن هاست.

5.اَلْجَهْلُ مَوْتُ الاحْياءِ.

نادانی مرگ زندگان است.

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هفتم/صفحه 2

error: Content is protected !!