جواب تمرین زبان انگلیسی نهم/ Lesson2: Travel/صفحه 40

زبان انگلیسی نهم: Listening, Reading, Writing صفحه 40

Read the following questions on card (A)
Then ask your classmates and write their answers on card (B)

 

 

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی نهم/صفحه 2

error: Content is protected !!