جواب تمرین عربی|درس هشتم|اَلتَّمْرينُ السّابِعُ و کَنْزُ الْحِکْمَةِ صفحه 108

اَلتَّمْرينُ السّابِعُ صفحه 108

با استفاده از کلمات زير، جدول را حل کنيد و رمز آن را به دست بياوريد.

 

 

 

 

 1. مسلمان
 2. شیمیایی
 3. ابزارها
 4. بیا
 5. هم نشینی ها
 6. پول
 7. تلاشها
 8. آرزو می کنم
 9. بیرون آورد
 10. اشکالی ندارد
 11. دشمنان
 12. سازمان ها
 13. شکوفه ها
 14. گذرگاه پیاده
 15. پرونده ها
 16. دانش آموزان ( دختر)
 17. سی
 18. ای کاش
 19. تحصیلی
 20. بفرما
 21. کشاورزی

رمز:  سید القوم خادمهم فی السفر (پیامبر اکرم  صلی الله علیه و آله )

 

بزرگ قوم در سفر خدمت گزارشان  است

م س ل م
ک ی م ی ا و ی
ا د و ا ت
ت ع ا ل
م ج ا ل س ا ت
ن ق و د
م ح ا و ل ا ت
ا ت م ن ی
ا س ت خ ر ج
ل ا ب ا س
ا ع د ا ء
م ن ظ م ا ت
ا ز ه ا ر
م م ر م ش ا ة
م ل ف ا ت
ت ل م ی ذ ا ت
ث ل ا ث و ن
ی ا ل ی ت
د ر ا س ی
ت ف ض ل
ز ر ا ع ة

 

 

کَنْزُ الْحِکْمَةِ صفحه 108

بخوانيد و ترجمه کنيد.

ْالاحب إِلَی اللهِ (محبوب ترين نزد خداوند)

1.احَبُّ الطعامِ إِلَی اللهِ ما کَثُرَتْ عَلَيهِ الْايدي.

محبوب ترین غذاها نزد خدا آن است که دست ها بر ان زیاد باشد.

2.احَبُّ بُيوتِکُم إِلَی اللهِ بَيتٌ فيهِ يَتيمٌ مُکَرَّمٌ

مجبوب ترین خانه هایتان نزد خدا خانه ای است که در آن یتیمی محترم و گرامی داشته شود.

3.احَبُّ عِبادِ اللهِ إِلَی اللهِ أنفَعُهُم لِعِبادِەِ.

محبوب ترین بندگان نزد خدا سودمندترین آن هاست.

4.احَبُّ العمالِ إِلَی اللهِ حِفْظُ اللسانِ.

محبوب ترین کارها نزد خدا حفظ زبان است.

حتما ببینید

جواب تمرین کتاب کار انگلیسی نهم | درس دوم:Travel

حل تمرین کتاب کار انگلیسی نهم | درس دوم:Travel 1-گزینه صحیح را انتخاب کنید. (جواب …

error: Content is protected !!