جواب تمرین عربی نهم|درس نهم|اَلتَّمْرينُ الَْاوَّلُ صفحه 117

ترجمه کنید صفحه 117

اَلْحاديَةَ عَشْرَةَ تَماماً: یازده تمام اَلْعاشِرَةُ وَ الرُّبعُ: ده و رب
اَلثّانيَةَ عَشْرَةَ تَماماً: دوازده تمام اَلْواحِدَةُ وَ النِّصفُ: یک و نیم

اَلتَّمْرينُ الَْاوَّلُ صفحه 117

توضيحات زير، مربوط به کدام واژه ها از متن درس است؟

1. فاکِهَةٌ شَبيهَةٌ بِالْبُرتُقالِ؛ وَلٰکِنَّها أَصغَرُ مِنْهُ : المشمش 

میوه شبیه به پرتقال ولی کوچکتر از آن = زردآلو
2. عَلاماتٌ لِلسّائِقِ وَ الْعابِرِ فِي الطَّريقِ :  اشارات المرور

علامت هایی برای راننده و عابر در راه = علامت های راهنمایی رانندگی
3. الَهْجُومُ باِلطاّئرَِةِ علَیَ العَْدوِّ فِي الليَّلِ :  غارات لیله

حمله هواپیما به دشمن در شب = حمله شبانه

4. أَحْسَنُ صِفَةٍ لِلْحَليبِ :  الطازج

بهترین صفت برای شیر = تازه
5. اِسْمُ سائِقِ الطّائِرَةِ : طیّار

نام راننده هواپیما = خلبان
6. ماءُ الثَّمَرِ :  عصیر الفاکِهَ

آب میوه = عصاره میوه

حتما ببینید

جواب تمرین کتاب کار انگلیسی نهم | درس دوم:Travel

حل تمرین کتاب کار انگلیسی نهم | درس دوم:Travel 1-گزینه صحیح را انتخاب کنید. (جواب …

error: Content is protected !!