جواب تمرین عربی نهم|درس نهم|اَلتَّمْرينُ الرّابِعُ و اَلتَّمْرينُ الْخامِسُ صفحه 106

اَلتَّمْرينُ الرّابِعُ صفحه 106

جدول زیر را کامل کنید.

سَمِعَ شنید يَسْمَعُ می شنود کانَ يَسْمَعُ می شنید
أَنْقَذَ نجات داد يُنْقِذُ نجات می دهند کانَ يُنْقِذُ نجات می داد
اشِْتغَلَا کار کردند يَشْتغَلِان کار می کنند کانا يَشْتَغِلانِ کار می کردند
حاوَلوا تلاش کردند يُحاوِلونَ تلاش می کنند کانوا يُحاوِلونَ تلاش می کردند
حَضَرَتا حاضر شدند هُما تَحْضُرانِ آن ها حاضر می شوند کانَتا تَحْضُرانِ حاضر می شدند
ساعَدوا کمک کردند يُساعِدونَ کمک می کنند کانوا يُساعِدونَ کمک می کردند

 

اَلتَّمْرينُ الْخامِسُ صفحه 106

هر کلمه را به توضیح مناسب آن وصل کنید.

 

 

 

  1. الكهرباء                                        طاقه تشتغل بها الألاث و الأدوات الصناعية  ( وصل به 1)

نیرویی که توسط آن وسائل و ادوات صنعتی کار می کنند.

  1. المطر                                          هو الذي لا یطلب لك الخير بل يطلب الشر( وصل به 5)    

کسي که برای تو خوبی نمی خواهد بلکه بدی می خواهد.

٣. البناية                                             قطرات الماء التي تنزل من السحاب (وصل یه 2)

قطرات آب که از ابر پایین می آید

  1. الرئيسي
  2. العدو                                           نتيجة اختراق الخشب و غیره (وصل به 7)

نتیجه سوختن چوب و غیره

  1. الفلاح                                          من يعمل في زراعة الأرض (وصل بع 4)
  2. النار                                             کسی که در کشت زمین کار می کند

 

 

حتما ببینید

جواب تمرین کتاب کار انگلیسی نهم | درس دوم:Travel

حل تمرین کتاب کار انگلیسی نهم | درس دوم:Travel 1-گزینه صحیح را انتخاب کنید. (جواب …

error: Content is protected !!