جواب تمرین عربی نهم|درس نهم|اَلتَّمْرينُ الَْاوَّلُ صفحه 104

اَلتَّمْرينُ الَْاوَّلُ صفحه 104

درستی يا نادرستی هر جمله را بر اساس واقعيّت بنويسيد.
1. دَليلُ الْمُتحَفِ يَشتَغِلُ في مَصنَعِ الَْبوابِ وَ النَّوافِذِ . نادرست

راهنمای موزه در کارخانه درب ها و پنجره ها کار می کرد.
2. اَلْبِئْرُ حُفرَةٌ عَميقَةٌ فِي الَْارضِ فيها ماءٌ أَوْ غَيرُهُ .  درست

چاه حفره ی عمیقی در زمین است که در آن آب یا چیز های دیگری وجود دارد.
3. فِي الْمُتحَفِ آثارٌ تاريخيَّةٌ لِلْبَيْعِ وَ الشِّراءِ . نادرست

در موزه آثار قدیمی برای خرید و فروش وجود دارد.
4. اَلْبَطّاريَّةُ مَخزَنُ الْکَهرَباءِ فِي السَّيّارَةِ .   صحیح

باتری مخزن برق در خودرو می باشد.
5. بَيتُ اللّٰهِ في مَکَّةَ الْمُکَرَّمَةِ . صحیح

خانه ی خدا در مکه مکرمه است.

 

حتما ببینید

جواب تمرین کتاب کار انگلیسی نهم | درس دوم:Travel

حل تمرین کتاب کار انگلیسی نهم | درس دوم:Travel 1-گزینه صحیح را انتخاب کنید. (جواب …

error: Content is protected !!