جواب تمرین عربی نهم|درس نهم|ساعت خوانی صفحه 115

ساعت خوانی صفحه 115 و 116

 

تصویر ساعت هشت و نیم: الثامنة و النصف

تصویر ساعت یک و ربع: الواحدة و الربع

تصویر ساعت پنج: الخامسه ثمامة

تصویر ساعت ده و ربع: العاشرة و الربع

تصویر ساعت یک ربع به شش: السادسة إلا ربعا

تصویر ساعت یک ربع به سه: الثالثة إل ربعا

تصویر ساعت ده: العاشرة ثماما

تصویر ساعت یک ربع به هشت: الثامنة إلا ربعا

تصویر ساعت چهارونیم: الرابعة و اللنصف

 

حتما ببینید

جواب تمرین کتاب کار انگلیسی نهم | درس دوم:Travel

حل تمرین کتاب کار انگلیسی نهم | درس دوم:Travel 1-گزینه صحیح را انتخاب کنید. (جواب …

error: Content is protected !!