جواب تمرین عربی نهم|درس نهم|صفحه 103

صفحه 103

با توجّه به آنچه خوانديد جمله های زير را ترجمه کنيد.

1.کانوا يَعْمَلونَ.

آنها کار می کردند.

2.کانا يَاکُلان الطَّعام.

آن ها  غذا می خوردند.

3.وَ اللهُ أعلَمُ بِما کانوا يَکْتُمونَ.

و خدا دانست به آنچه انجام می دادید.

4.کانَ فَريقٌ مِنهُم يسَمَعونَ کَلامَ اللهِ.

گروهی از آن ها سخن خدا می شنیدند.

5.کانَ طُلّابُ الْجامِعَةِ يَدْرُسونَ فِي الْمَکتَبَةِ.

دانش آموزان دانشگاه در کتابخانه درس می خواندند.

حتما ببینید

جواب تمرین کتاب کار انگلیسی نهم | درس دوم:Travel

حل تمرین کتاب کار انگلیسی نهم | درس دوم:Travel 1-گزینه صحیح را انتخاب کنید. (جواب …

error: Content is protected !!