جواب تمرین عربی نهم|درس نهم|ماضی استمراری صفحه 102

ماضی استمراری صفحه 102

اَلطُّلّابُ کانوا يَدْرُسونَ بِدِقَّةٍ. (تصویر راست)

دانش آموزان به دقت درس می خواندند.

اَلْبِنْتانِ کانَتا تَکْتُبانِ واجِباتِهِما.(تصویر چپ)

دختران تکالیفشان را می نوشتند.

حتما ببینید

جواب تمرین کتاب کار انگلیسی نهم | درس دوم:Travel

حل تمرین کتاب کار انگلیسی نهم | درس دوم:Travel 1-گزینه صحیح را انتخاب کنید. (جواب …

error: Content is protected !!