جواب تمرین عربی نهم|درس چهارم|درست نادرست صفحه 52

درست نادرست صفحه 52

با توجّه به متن درس گزینۀ درست و نادرست را معلوم کنید.

1. ذهََبَ الطلُّّhبُ إلیٰ هٰذِهِ السَّفْرَة لِتهَيئِةَِ أبَحْاثٍ عَنِ النبَّاتاتِ. غلط

دانشجویان برای تهیه پژوهش ها در مورد گیاهان به آن سفر رفتند.
2. ما وَجَدَ الطُّلّابُ إِنساناً غَيْرَهُم فِي الْجَزيرَةِ . صحیح

دانشجویان انسانی جز خودشان در آن جزیره پیدا نکردند.
3. عَشََرةُ طُلّبٍ کانوا فِي السَّفْرةِ الْعِلْميَّةِ .  غلط

ده دانشجو در سفر علمی بودند.
٤. کانَتْ مياهُ الْبَحْرِ هادِئَةً فِي الْبِدايَةِ . صحیح

آب های دریا در ابتدا آرام بود
5. وَقَعَتْ هٰذِهِ الْحِکايَةُ قَبْلَ سَنَةٍ . غلط

این اتفاق سال قبل افتاد.

حتما ببینید

جواب تمرین کتاب کار انگلیسی نهم | درس دوم:Travel

حل تمرین کتاب کار انگلیسی نهم | درس دوم:Travel 1-گزینه صحیح را انتخاب کنید. (جواب …

error: Content is protected !!