جواب تمرین عربی هشتم|درس اول|اَلتَّمْرينُ الَْاوَّلُ و اَلتَّمْرينُ الثّاني صفحه 13

اَلتَّمْرينُ الَْاوَّلُ صفحه 13

ترجمه کنيد.

1. هٰذَا الشُّرطيُّ، إيرانيٌّ. این پلیس ، ایرانی است.
2. هٰذِہِ الْحَلْوانیَّةُ، ماهِرَةٌ.  این قناد(حلواپز) ماهر است.
3. ذٰلِكَ الطَّبّاخُ، نَظیفٌ.  آن آشپز پاکیزه است.
٤. تِلْكَ الْحافِلَةُ، کَبیرَةٌ.  آن اتوبوس بزرگ است.
٥. هٰذانِ الْمُوَظَّفانِ، صادِقانِ.  این دو کارمند راستگو هستند.
٦. هاتانِ الْمُمَرِّضَتانِ، صابِرَتانِ.  این دو پرستار صبور هستند.
7. هٰؤلُاءِ الزُّمَلاءُ، واقِفونَ.  این همکلاسی ها ایستاده هستند.
8. أُولٰئِكَ الُْامَّهاتُ، جالِساتٌ.  آن مادر ها نشسته هستند.

 

اَلتَّمْرينُ الثّاني صفحه 13

عکس1: پنجره

عکس 2: پیراهت

عکس 3: زن نشسته در باغ

عکس 4: خانه پروین اعتصامی

عکس 5: 3 سنگ

عکس 6: سعدی شیرازی

جواب:

 

1.ما هٰذِہِ؟  نافذة

این چیست؟ پنجره

2.أَ هٰذا قَميصٌ أَمْ سِروالٌ؟ قمیص

آیا این پیراهن است یا شلوار؟ قمیص

3.أيَنَ جلَسََتْ هٰذِہ الْمَرأةَ؟ُ فی الحدیقة (البستان)

این خانم کجا نشسته است؟ در باغ (پارک)

4.لِمَنْ هٰذَا الْبَيتُ؟ لِ”پروین اعتصامی”

این خانه برای کیست؟ برای “پروین اعتصامی”

5.کَمْ عَدَدُ الَْحجارِ؟ الثلاثة

تعداد این سنگ ها چیست؟ سه

6.مَنْ هٰذَا الشّاعِرُ؟ سعدي الشيرازی

این شاعر کیست؟ سعدی الشیرازی

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هشتم/ صفحه 2

error: Content is protected !!