جواب تمرین عربی هشتم|درس دهم|اَلتَّمْرينُ الثّاني و اَلتَّمْرينُ الثّالِثُ صفحه 131

اَلتَّمْرينُ الثّاني صفحه 131

جملۀ زير را ترجمه کنيد.

اَلْفاکِهَةُ الُْولیٰ رُمّانٌ وَ الثّانيَةُ عِنَبٌ وَ الثّالِثَةُ تُفّاحٌ وَ الرّابِعَةُ مَوزٌ وَ الْخامِسَةُ بُرتُقالٌ وَ السّادِسَةُ تَمْرٌ.

میوه اول انار و دومی انگور و سومی سیب و چهارمی موز و پنجمی پرتقال و ششمی خرما می باشد.

 

اَلتَّمْرينُ الثّالِثُ صفحه 131

هر توضيح را به کلمۀ مربوط به آن وصل کنيد.

1. لُغَةٌ عالَميَّةٌ في مُنَظَّمَةِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ:1

زبان جهانی در سازمان ملل متحده

اَلْمُعْجَم 3

لغت نامه

٢. فَصْلُ الْأَزهارِ وَ بِدايَةُ فُصولِ السَّنَةِ :2

فصل گل ها و شروع فصول سال

اَلْعَرَبيَّة1

عربی

٣. کِتابٌ يَشْرَحُ مَعانيَ الْکَلِماتِ: 3

کتابی که معنی کلمات را شرح می دهد.

اَلرَّبيع2

بهار

٤. قَطَراتٌ جاريَةٌ مِنَ الْعَيْنَينِ: 4

قطرات جاری از چشم ها

اَلْمَسجد 5
٥. مَکانُ الصَّلاةِ عِنْدَ الْمُسلِمينَ: 5

مکان نماز نزد مسلمانان

اَلدُّموع 4

اشک ها

٦. طَعامٌ نَأْکُلُهُ فِي الصَّباحِ: 6

غذایی که در صبح می خوریم.

اَلسَّنَة 8

سال

٧. مَکانٌ لِفَحصِ الْمَرضیٰ: 7

مکان برای معاینه مریض ها

اَلْفَطور 6

صبحانه

٨. اِثْناعَشَرَ شَهْراً: 8

12 ماه 

الَمُْستوَصَف 7

بیمارستان

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هشتم/ صفحه 2

error: Content is protected !!