جواب تمرین عربی هشتم|درس دهم|اَلتَّمْرينُ الْخامِسُ صفحه 133

اَلتَّمْرينُ الْخامِسُ صفحه 133

عقربه های هر ساعت را رسم کنيد.

عکس: ساعت ها

جواب: ساعت های بالا از سمت راست به چپ/ ساعت 5، ساعت 4، ساعت 10

ساعت های پایین از راست به چپ/ ساعت 1، ساعت 2، ساعت 11

 

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هشتم/ صفحه 2

error: Content is protected !!