جواب تمرین عربی هشتم|درس دوم|اَلتَّمْرينُ الثّاني صفحه 29

اَلتَّمْرينُ الثّاني صفحه 29

ترجمه کنيد.

عکس 1: پسر به تصویر نگاه می کند.

عکس 2: دختر قرآن می خواند.

عکس 3: مرد میز می سازد.

عکس 4: دختران در حیاط مدرسه.

جواب:

 

1.يا وَلَدُ، ماذا تَفْعَلُ؟
أَنْظُرُ إلیٰ صورَةٍ.

ای پسر، چه کار می کنی؟

به تصویر نگاه می کنم.

2.يا سَيِّدَةُ، ماذا تَفْعَلينَ؟
أَقْرَأُ آیاتٍ مِنَ الْقُرآنِ.

ای خانم ، چه کار می کنی؟

آیاتی از قرآن می خوانم.

3.هلَْ تَصنَعُ کُرسيّاً؟
لا؛ أَصنَعُ مِنضَدَةً.

آیا خانه می سازی؟

خیر ، میز می سازم.

4.أَتَذهَبينَ مَعَ أُخْتِكِ؟
لا؛ أَذهَبُ مَعَ صَديقَتي.

آیا همراه با خواهرت می روی؟

خیر، همراه با دوستم می روم.

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هشتم/ صفحه 2

error: Content is protected !!