جواب تمرین عربی هشتم|درس دوم|کَنْزُ الْحِکْمَةِ صفحه 32

کَنْزُ الْحِکْمَةِ صفحه 32

بخوانيد و ترجمه کنيد.

1.لکُلِّ شيءٍ طَریقٌ وَ طَریقُ الْجَنَّةِ الْعِلْم.

برای هرچیزی راهی است و راه بهشت ، علم است.

2. اَلْعِلْمُ  افضَلُ مِنَ الْعِبادَةِ.

علم بهتر از عبادت است.

3. زَکاةُ  العلْمِ نَشْرُهُ.

زکات علم منتشر کردن آن است.

4. مَنْ سَأل عَلِمَ.

هر کس  پرسید ، دانست.(هر کس بپرسد می داند.)

5. مَنْ کَتَمَ عِلْماً، فَکَأنَّهُ جاهِلٌ.

هرکس علمی را پنهان کند پس گویی او نادان است.جواب تمرین عربی هشتم|درس دوم

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هشتم/ صفحه 2

error: Content is protected !!