جواب تمرین عربی هشتم|درس سوم|مِهْنَتُكَ فِي الْمُستَقبَلِ صفحه 37

حل تمرین عربی هشتم|درس سوم

الدرس الثالث

مِهْنَتُكَ فِي الْمُستَقبَلِ صفحه 37

دخََلَ الْمُدَرِّسُ فِي الصَّفِّ وَ قالَ:

(معلم وارد کلاس شد و گفت)

«درَسُ اليَْومِ حَولَ مِهْنَةِ الْمُستَقبَلِ»

(درس امروز در مورد شغل آینده است.)

فَسَأَلَ: أَيَّ مِهنَةٍ تُحِبُّ؟

(پس پرسید : چه شغلی دوست داری؟)
صادِقٌ: أَنَا أُحِبُّ الزِّراعَةَ. لَِنَّاها عَمَلٌ مُهِمٌّ لِتَقَدُّمِ البْلِاد.ِ سَوفَ أَصيرُ مُهَندِساً زِراعيّاً.

(صادق من کشاورزی را دوست دارم . زیرا کار مهمی برای پیشرفت کشور است. مهندس کشاورزی در آینده خواهم شد.)
ناصِرٌ: أَنَا أُحِبُّ بَيْعَ الْکُتُبِ؛ لَِنَّ الْکُتُبَ کُنوزٌ و قالَ رَسولُ اللّٰهِ عَنْها:

«اَلْکُتُبُ بَساتينُ الْعُلَماءِ»

ناصر: من کتاب فروشی را دوست دارم . زیرا کتاب ها گنج ها هستند و رسول خدا درمورد آن ها فرموده است : کتاب ها ، باغ های دانشمندان هستند.)

قاسِمٌ:
سَأَصیرُ مُختَرِعاً وَ سَوفَ أَصْنَعُ جَوّالاً جَدیداً.

(قاسم: مخترع خواهم شد و تلفن های همراهِ جدید خواهم ساخت.)
منصورٌ:
أَنَا أُحِبُّ الرّياضَةَ.
أَنَا لاعِبٌ مُمتازٌ في کُرَةِ الْقَدَمِ.

(منصور: من ورزش دوست دارم. من بازیکن ممتازی در فوتبال هستم.)

أَمينٌ: أَنَا أُحِبُّ طِبَّ الْعُيونِ. سَوفَ أَصيرُ طَبيباً لِخِدمَةِ النّاسِ.

(امین: من چشم پزشکی را دوست دارم. پزشکی برای خدمت به مردم خواهم شد .)
اَلطُّلّابُ ذَکَروا أَصحابَ الْمِهَنِ کَالْمُدَرِّسِ وَ الْخَبّازِ وَ الشُّرْطيِّ وَ الْحَلْوانيِّ وَ الْبائِعِ وَ الْمُمَرِّضِ وَ الْحَدّادِ وَ غَيْرِهِمْ.

(دانش آموزان صاحبان شغل هارا مانند معلم ، نانوا ، پلیس ، شیرینی پز ، فروشنده ، پرستار ،آهنگر و غیره ذکر کردند.)
اَلْمُدَرِّسُ: ما هوَ هَدَفُکُم مِنِ انْتِخابِ الشُّغلِ؟

(معلم: هدفتان از انتخاب شغل چیست؟)
عارفٌ: خِدمَةُ النّاسِ؛ لَِنَّ کُلَّ واحِدٍ مِنّا بِحاجَةٍ إلَی الْآخَرينَ.

(عارف: خدمت به مردم، زیرا هر یک از ما نیاز به دیگران داریم.)
اَلْمُدَرِّسُ: أَيُّ شُغلٍ مُهِمٌّ؟
حامِدٌ: کُلُّ مِهنَةٍ مُهِمَّةٌ وَ الْبِلادُ بِحاجَةٍ إلیٰ کُلِّ الْمِهَنِ.

(معلم : کدام شغل مهم است؟

حامد: همه شغل ها مهم هستند و کشور به همه شغل ها نیاز دارد.)
اَلْمُدَرِّسُ: عَلَينا بِاحْتِرامِ کُلِّ الْمِهَنِ.

(معلم: ما باید به همه شغل ها احترام بگذاریم.)

قالَ رَسولُ اللهِ:«خَيْرُ النّاسِ انفَعُهُم لِلنّاسِ»

(رسول خدا گفته است : بهترین مردم سودمند ترین آن هاست.)

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هشتم/ صفحه 2

error: Content is protected !!