جواب تمرین عربی هشتم|درس سوم|کَنْزُ الْحِکْمَةِ و تحقیق کنید صفحه 44

کَنْزُ الْحِکْمَةِ صفحه 44

بخوانيد و ترجمه کنيد. (احاديث از حضرت علی است.)

1. اَلْإنسانُ بِعَقلِهِ. (ارزش ) انسان به عقل اوست.

2. اَلْعَقْلُ حُسامٌ قاطِعٌ. عقل مثل شمشیر برنده است.

3. اَلْعَقْلُ حِفْظُ التَّجارِبِ. عقل حفظ تجربه هاست.

٤. ثَمَرَةُ الْعَقلِ مُداراةُ النّاسِ. نتیجه عقل مدارا کردن با مردم است.

٥. غايَةُ الْعَقلِ الِاعْتِرافُ بِالْجَهلِ. نهایت عقل اعتراف به نادانی است.

 

تحقیق کنید صفحه 44

تحقيق کنيد و نام چند شغل یا ورزش را به عربی با تصوير در قالب
روزنامۀ ديواری بنويسيد.

 تراشکار: الخراط/ تعمیرکار: المصلح/تکنسین: التقنی/جراح: الجراح/داروفروش: الصیدلی/خلبان: الطیار/ دامپزشک: البیطری/ رفتگر: الکناس/ دندان پزشک: طبیب الاسنان /رنگ کار:الملون /آرایشگر: الحلاق ، المشاط / ماهی گیر: السماک

 

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هشتم/ صفحه 2

error: Content is protected !!