جواب تمرین عربی هشتم|درس ششم|اَلتَّمْرينُ الْخامِسُ و اَلتَّمْرينُ السّادِسُ صفحه 82

اَلتَّمْرينُ الْخامِسُ صفحه 82

گزينۀ مناسب را انتخاب کنيد.

1. أَ أَنتُم ……………………… مَلابسَِکمُ أمَْسِ؟

آیا دیروز لباس هایتان را ….؟

غَسَلْتُم

شستید

تَغسِلينَ

می شورید

2. أَيَّتُهَا الْبِنْتانِ، هَلْ ……………………… الطَّعامَ؟

ای دختران ، آیا غذا را …..؟

طَبَخْتَ

پختی

تطَبْخُانِ

می پزید

3. ماذا تَفعَلُ؟ ……………………… عَنْ مِفتاحِ الْغُرفَةِ.

چه کار میکنی؟  به دنبال کلید اتاق …..

أبَحثَُ

می گردم.

نبَحثَُ

می گردیم.

4. أَ تَفهَمْنَ الدَّرسَ؟ – نَعَم؛ ……………………… اَلدَّرسُ سَهلٌ.

آیا درس را می فهمید؟ بله درس آسان را ….

تَفهَمْنَ

می فهمید

نَفهَمُ

می فهمیم

٥. أَينَ تَذهَبونَ؟ ……………………… إلیٰ مُنَظَّمَةِ الْحَجِّ و الزّیارةِ.

کجا می روید؟ به سازمان حج و زیاره ….

أذَهبَُ

می روم

نذَهبَُ

می رویم

 

اَلتَّمْرينُ السّادِسُ صفحه 82

1. کمَ مَرَّةً سافرَتَ (سافرَتِ) إِلیٰ کَربَلاءَ؟

چند بار به کربلا مسافرت کردی؟

ثلاثه

سه بار

2. لِماذا تذَهَبُ (تَذهَبينَ) إِلیٰ مَکَّةَ؟

برای چه به مکه می روی؟

لِزیارة

برای زیارت

3. هَلْ تعَرِفُ (تَعرِفينَ) اللغَُّةَ العَْرَبيةََّ؟

أيا زبان عربی می دانی؟

نعم

بله

٤. کمَ عَدَدُ أفَرادِ أسُرَ تِكَ (أسُرَ تِكِ)؟

تعداد افراد خانواده ات چه قدر است؟

ثلاثه

سه

٥. ماذا في حَقيبَتِكَ (حَقيبَتِكِ)؟

چه چیزی در کیفت داری؟

الکتاب و الجوال

کتاب و گوشی همراه

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هشتم/ صفحه 2

error: Content is protected !!