جواب تمرین عربی هشتم|درس ششم|فعل مضارع صفحه 75

فعل مضارع صفحه 75

عکس 1: مردها افطار می خورند.

عکس 2: شهید موسوی.

عکس 3: خانم ها افطار می خورند.

عکس 4: سه دختر در کتابخانه، کتاب می خوانند.

جواب:

 

1.يا رِجالُ، ماذا تَأْکُلونَ؟
نَأْکُلُ طَعامَ الْإفطارِ.

ای مردان، چه می خورید؟

غذای افطار می خوریم.

2.هلَْ تَعْرِفونَ هٰذَا الْمُجاهِدَ؟ 
نعََمْ؛ نَعْرِفُهُ. هوَ الشَّهيدُ موسَويٌّ.

آیا این مجاهد را می شناسید؟

بله،می شناسیم. او شهید موسوی است.

3.يا نِساءُ، ماذا تَأْکُلْنَ؟
نَأْکُلُ طَعامَ الْإفطارِ.

ای خانم  ها چه می خورید؟

غذای افطار می خوریم.

4.أَينَ تَقْرَأْنَ الْکِتابَ؟
نَقْرَأُهُ فِي الْمَکتَبَةِ.

کجا کتاب می خوانید؟

در کتابخانه کتاب می خوانیم.

 

عکس1: دو پسر با هم بازی می کنند.

عکس 2: دو دختر به خانه برمی گردند.

عکس 3: خانواده در مزرعه کشاورزی می کنند.

عکس 4: دو کودک به خانه مادربزرگشان می روند.

جواب:

1.أَيُّهَا الْوَلَدانِ، ماذا تَفْعَلانِ؟
نَلْعَبُ مَعاً.

ای پسران ، چه کار می کند؟

با همدیگر بازی می کنیم.

2.أَيَّتُهَا الْبِنتانِ، ماذا تَفْعَلانِ؟
نَرْجِعُ إلی بَيتِنا مَعاً.

ای دختران چه کار می کنید؟

با هم به خانه مان بر می گردیم.

3.أَيَّتُهَا الْاسُرَةُ، ماذا تَعْمَلونَ؟ 
نَزرَعُ في مَزرَعَتِنا.

ای  خانواده ، چه کار می کنید؟

در مزرعه مان کشاورزی می کنیم.

4.يا طِفلانِ، إلیٰ أَينَ تَذهَبانِ؟
نَذْهَبُ إلیٰ بَيتِ جَدَّتِنا.

ای کودکان به کجا می روید؟

به خانه مادربزرگمان می رویم.

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هشتم/ صفحه 2

error: Content is protected !!