جواب تمرین عربی هشتم|درس ششم|فنّ ترجمه صفحه 78

فنّ ترجمه صفحه 78

عکس 1: مرد به دور نگاه می کند.

عکس 2: دو دختر در بیرون درس می نویسند.

عکس 3: 3 دختر خوشحال هستند.

عکس 4: زن به بازار رفته است.

جواب:

 

1.لِماذا تَنْظُرُ إلَی الْبَعيدِ؟

لِأَنّي أبْحَثُ عَنْ هُدهُدٍ.

چرا به دور نگاه می کنی؟

زیرا به دنبال هد هد می گردم.

2.لِماذا تَکتُبانِ دَرْسَکُما خارِجَ الْغُرفَةِ؟
لِأَنَّ الْجَوَّ لَطیفٌ جِدّاً.

برای چه درستان را بیرون اتاق می نویسید؟

زیرا هوا بسیار خوب(دل انگیز) است.

3.لِماذا أنتُم مَسرورونَ؟
لِأَنَّنا ناجِحونَ فِي الْمُسابَقَةِ.

برای چه خوشحال هستید؟

زیرا ما در مسابقه برنده شده ایم.

4.لِماذا ذَهَبْتِ إلَی السّوقِ؟
ذَهَبْتُ لِشِراء خاتمٍَ ذَهَبيٍّ.

برای چه به بازار رفتی؟

برای خرید حلقه طلایی رفتم.

لِماذا لا تَکْتُبینَ واجِباتِكِ؟ 

برای چه تکالیفت را نمی نویسی؟
أَنتَ لا تَظْلِمُ النّاسَ.

تو به مردم ظلم نمی کنی.

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هشتم/ صفحه 2

error: Content is protected !!