جواب تمرین عربی هشتم|درس نهم|اَلتَّمْرينُ الْخامِسُ و اَلتَّمْرينُ السّادِسُ صفحه 118

اَلتَّمْرينُ الْخامِسُ صفحه 118

در گروه های دو نفره مطالعه کنید.

1. کَيفَ حالُ الْوالِدَينِ؟(حال والدینت چه طور است؟)  بخیر (خوب هستم)
2. لِماذا أنَتَ (أنتِ) هُنا؟(چرا آنجا هستی؟) للمطالعة(برای مطالعه)
3. أ مَدينةَُ کرج بعَيدَةٌ عَنْ طهران ؟(آیا شهر کرج دور از تهران است؟) لا(نه)
4. هَل عِندَكَ (عِندَكِ) مُعجَمُ العَْرَبيةَِّ؟ (آیا لغت نامه عربی داری؟) لا(نه)
5. إلیٰ أيَنَ ذهََبتَ (ذهََبتِ) في أيَاّمِ نوروز؟

(در ایام نوروز به کجا می روید؟)

إلی بوشهر (به بوشهر)

 

اَلتَّمْرينُ السّادِسُ صفحه 118

زير هر تصوير نام آن را به عربی بنويسيد .

«سه کلمه اضافه است»

حافِلَة -شاي- شَلّاال- بِطاقَة- مِنْشَفَة- فُرْشاة- حَمامَة -نُقود- أَزْهار- خاتَم
عُشّ -عُصْفور- مَوکِب- فِراخ -فَرَس

عکس شکوفه/ جواب: اَزهار

عکس اتوبوس/ جواب: حافِلَهٌ

عکس جوجه/ جواب: فِراخ

عکس آبشار/ جواب: شَلال

عکس حوله/ جواب: مِنشَفَهٌ

عکس مسواک/ جواب: فُرشاهٌ

عکس چای/ جواب: شای

عکس لانه پرنده/ جواب: عُش

عکس گنجشک/ جواب: عُصفور

عکس کبوتر/ جواب: حَمامَهٌ

عکس اسب/ جواب: فَرَس

عکس انگشتر/ جواب: خاتم

 

 

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هشتم/ صفحه 2

error: Content is protected !!