جواب تمرین عربی هشتم|درس نهم|اَلتَّمْرينُ الرّابِعُ صفحه 117

اَلتَّمْرينُ الثّالِثُ صفحه 117

جمله های زير را ترجمه کنيد؛ سپس زير فعل مضارع خط بکشيد.

1.إِنَّ اللهَ لا يظلِمُ النّاسَ شَيئاً وَلٰکِنَّ النّاسَ أنفُسَهُم يظْلِمونَ.

قطعا خدا به مردم ذره ای ستم نکرد ولی مردم به خودشان ظلم کردند.

2.و رَأيْتَ النّاسَ يدْخُلونَ في دينِ اللهِ.

ومردم را در حالی که وارد دین می شوند دیدی.

3. اَلْمؤمِنونَ يَصْدُقونَ وَ لا يَکذِبونَ فِي الْحَياةِ.

مومنان راست می گویند و در زندگی دروغ نمی گویند.

4. اَلْأُختانِ سَمِعَتا کَلامَ الْمُعَلِّمَةِ وَ هُما تَعمَلانِ بِهِ.

خواهران کلام معلم را شنیدند و آن دو به آن عمل کردند.

٥. عِنْدَنا طَعامٌ کَثيرٌ لِلْعَشاءِ عَلَی الْمائِدَةِ؛ نَأْکُلُهُ مَعاً.

برای شام سر سفره غذای زیادی داریم؛ آن را با هم می‌خوریم.

اَلتَّمْرينُ الرّابِعُ صفحه 117

گزينۀ مناسب را انتخاب کنيد.

1. شَيءٌ لِحِفظِ صِحَّةِ الْسَْنانِ :

شی برای حفاظت سلامت دندان

اَلْفُرْشاة

مسواک

الَمْنِشَْفةَ

حوله

2. مَجموعَةٌ مِنَ الْمُدُنِ:

مجموعه ای از شهرها

اَلْمُحافَظَة

استان

اَلْمَکتَبَة

کتابخانه

3. سَبَبُ جَمالِ الرَّبيعِ:

دلیل زیبایی بهار

الَمْعَجْون

خمیر

اَلَْزهار

گل ها

٤. طَعامُ الصَّباحِ:

غذای صبح

اَلْغَداء

ناهار

الَفْطَور

صبحانه

٥. بَيتُ الطّائِرِ :

خانه پرنده

اَلْمُستَوصَف

بیمارستان

الَْعشُّ

لانه

 

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هشتم/ صفحه 2

error: Content is protected !!