جواب تمرین عربی هشتم|درس نهم|اَلتَّمْرينُ الَْاوَّلُ صفحه 115

اَلتَّمْرينُ الَْاوَّلُ صفحه 115

با مراجعه به متن درس به پرسش های زير پاسخ کوتاه دهيد.

١. مَتیٰ تُسافِرُ الطّالِباتُ إلیٰ مَدينَةِ ياسوج؟  یوم الخمیس الساعة السابع مصباح

چه زمانی دانش آموزان به شهر یاسوج سفر می کنند؟  ساعت هفت صبح

٢. هَلِ الْجَوّالُ مَسموحٌ فِي السَّفرَةِ؟ نعم

آیا تلفن همراه در سفر مجاز است؟ بله

٣. مِن أَيِّ مُحافَظَةٍ الطّالِباتُ؟  من شیراز 

دانش آموزان از کدام استان هستند؟ شیراز

٤. إلیٰ أَينَ تَذهَبُ الطّالِباتُ؟ یاسوج

دانش آموزان به کجا می رود؟ به یاسوج

٥. بِمَ يَذهَبْنَ إلَی السَّفرَةِ؟ بالحافلة 

با چه چیزی به سفر می روند؟ با اتوبوس

٦. کَيفَ الْجَوُّ في ياسوج؟ بارد 

هوا در یاسوج چه طور است؟ سرد

7. کَمْ يَوماً هٰذِهِ السَّفْرَةُ؟  ثلاثه ایام

چند روز در سفر هستند؟ 3 روز

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هشتم/ صفحه 2

error: Content is protected !!