جواب تمرین عربی هشتم|درس نهم|فن ترجمه صفحه 114

فن ترجمه صفحه 114

اکنون این گفت وگوها را ترجمه کنيد.

هَل عِندَكَ قَلَمٌ أَزرَقُ؟
لا؛ عِنْدي قَلَمٌ أَخضَرُ.

آیا خودکار آبی داری؟

خیر،خودکار سبز دارم.

هَل عِندَكِ مُعجَمُ الْعَرَبيَّةِ؟
نَعَم؛ عِندي.

آیا لغت نامه عربی داری؟

بله ، دارم.

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هشتم/ صفحه 2

error: Content is protected !!