جواب تمرین عربی هشتم|درس نهم|نورُ السَّماءِ و تحقیق کنید صفحه 121

نورُ السَّماءِ صفحه 121

1.يسَجُدُ لَهُ مَن فِي السَّماواتِ وَ مَن فِي الرضِ وَ الشَّمسُ وَ الْقَمَرُ وَ النُّجومُ وَ الجِبالُ الشَّجَرُ…

بر کسی که در آسمان ها و در زمین است   خورشید،ماه،ستاره ها،کوه ها و درختان سجده می کنند.

2.الذينَ يجعَلونَ مَعَ اللهِ إلٰهاً آخَرَ فَسَوفَ يعلَمونَ

کسانی که همراه خدا خدایان دیگری را قرار می دهند ، خواهند  فهمید.

3.لا إن ولیاءَ اللهِ لاخَوفٌ عَلَیهِم وَ لا هُم یَحزَنونَ

بدانید ک دوستان خدا ترسی ندارند و غمگین نمی شوند.

4.إِنَّ اللهَ يَغفِرُ الذُّنوبَ جَميعاً 

قطعا خداوند همه گناهان را می بخشد.

5.إِنَّ اللهَ مَعَنا

قطعا خدا با ماست.

 

تحقیق کنید صفحه 121

تحقیق کنید نام چه حيواناتی در قرآن آمده است.

يک روزنامۀ ديواری در اين باره تهيّه کنيد.

شیر درنده – گاو – گوساله – الاغ – زنبور – مورچه – پرنده – عنکبوت – پشه – فیل – میمون – شتر – خوک – ملخ

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هشتم/ صفحه 2

error: Content is protected !!