جواب تمرین عربی هشتم|درس هشتم|اَلتَّمْرينُ الثّالِثُ صفحه 105

اَلتَّمْرينُ الثّالِثُ صفحه 105

عکس 1: مردان مجاهد

عکس 2: خانم های مجاهد

عکس 3: مردان کشاورز

عکس 4: پرتقال جمع می کنند.

جواب:

 

1.يَکتُبُ أُولٰئِكَ الْمُجاهِدونَ رَسائِلَ.

آن محاهدان نامه ها را می نویسند.

2.تَخْدِمُ هٰؤُلاءِ الْمُجاهِداتُ لِنَصرِ وَطَنِهِنَّ.

این مجاهدان برای کمک به وطنشان خدمت می کنند.

3. ماذا يَزرَعونَ؟
يَزرَعونَ الْقَمْحَ.

چه چیزی می کارند؟ گندم می کارند.

4.ماذا يَجْمَعانِ؟
يَجْمَعانِ الْبُرتُقالَ.

چه چیزی جمع می کنند؟ پرتقال جمع می کنند.

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هشتم/ صفحه 2

error: Content is protected !!