جواب تمرین عربی هشتم|درس هشتم|اَلتَّمْرينُ الَْاوَّلُ صفحه 103

اَلتَّمْرينُ الَْاوَّلُ صفحه 103

با مراجعه به متن درس پاسخ درست کدام است؟

1. لمِاذا طلَبََ صاحِبُ الْمَزرَعَةِ الْمُساعَدَةَ؟  برای چه چیزی صاحب مزرعه طلب کمک کرد؟
لِجَمع مَحصولِ الْقَمْح برای جمع کردن محصول گندم

لِلضّيافَةِ تَحْتَ الشَّجَرةِ  برای مهمانی زیر درخت


2. مَتیٰ يَقْدِرُ الْإنْسانُ عَلیٰ کُلِّ شَيءٍ؟  چه زمانی انسان توانایی هر چیزی را دارد؟
عِنْدَما يعَتَمِدُ علَیَ الآخَرينَ. هنگامی که به دیگران اعتماد می کند.

عِنْدَما يَعْتَمِدُ عَلیٰ نَفْسِهِ. هنگامی که به خودس اعتماد می کند.


3. في أيَِّ يَومٍ خافتَْ أمُُّ الفِْراخ مِن صاحِبِ المَْزرَعَةِ؟ در کدام روز مادر جوجه ها از صاحب مزرعه ترسید؟
عِنْدَما بَدَأَ بِجَمْعِ الْمَحصولِ بِنَفْسِهِ. هنگامی که شروع به جمع کردن محصول به تنهایی کرد.

عِنْدَما طَلَبَ الْمُساعَدَةَ مِنْ أَقْرِبائِهِ. هنگامی که از نزدیکانش طلب کمک کرد.


4. کَمْ عَدَدُ الْفِراخِ؟ تعداد جوجه ها چند تا بود؟
ثَلاثَةٌ 3 /  سِتَّةٌ 6


5. هَلْ کانَت الْمَزرَعَةُ صَغيرَةً؟ آیا مزرعه کوچک بود؟
نعََم؛ کانتَْ صَغيرَةً. بله ، کوچک بود. لا؛ کانَتْ کَبيرَةً. خیر ، بزرگ بود.

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هشتم/ صفحه 2

error: Content is protected !!