جواب تمرین عربی هشتم|درس هشتم|اَلْقُرآنیّات 108

اَلْقُرآنیّات 108

1. ما هو أولَُّ مكَانٍ نزَلََ فيه القْرُآنُ الكْرَيم؟ُ

غار حِراء فی مَکَّة المُْكَرَّمَة.

اولین مکانی که قرآن در آن نازل شد چه بود؟

غار حرا در مکه.

2.ايُّ سورَة مَعروفةٌَ بِ «اُم القرآن»
سورَةُ الْحَمد.

سوره معروف به (مادر قرآن) چیست؟

سوره ” الحمد”

3. مَن هوَ أوَّلُ مَقتولٍ فِي الرضِ وَ لمِاذا؟

إنَّهُ هابيلُ، وَ هوَ مَقتولٌ بِسَببَِ حَسَدِ خيهِ قابيل.

اولین مقتول(کشته شده) روی زمین که بود و برای چه کشته شد؟

هابیل بود ، او به دلیل حسادت برادرش قابیل کشته شد.

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هشتم/ صفحه 2

error: Content is protected !!