جواب تمرین عربی هشتم|درس هفتم|أيَن الْمُستَشفیٰ؟ صفحه 96

أيَن الْمُستَشفیٰ؟ صفحه 96

بیمارستان کجاست؟

اَلَْاوَّلُ: أَينَ مُسْتَشفَی الْمامِ الْحَسَنِ ؟

اول: بیمارستان امام حسن کجاست؟
اَلثّاني: في ذلِكَ الشّارِعِ.

دوم: در آن خیابان است.
اَلَْاوَّلُ: وَ هَل هُناكَ صَيدَليَّةٌ قَريبَةٌ مِنَ الْمُستَشفیٰ؟

اول: و آیا آنجا داروخانه نزدیک به بیمارستان است؟
اَلثّانی: نَعَم؛ اَلصَّيدَليَّةُ في نَفْسِ الْمُستَشفیٰ.

دوم: بله ، داروخانه ای در خود بیمارستان است.
اَلَْاوَّلُ: هَلِ الْمُستَشفیٰ بَعيدٌ؟

اول: آیا بیمارستان دور است؟
اَلثّانی :لا؛ قَريبٌ. بَعْدَ کيلومِترَينِ تَقريباً.

دوم: خیر، نزدیک است. بعد تقریبا دو کیلومتر .
اَلَْاوَّلُ: صارَتْ عَلَيکُم زَحمَة.

زحمتی برای شما شد.(مفهوم:مزاحم شدم)
اَلثّانی :لا؛ لَيسَتْ زَحمَةً، بَلْ رَحمَةٌ.

دوم: خیر ، زحمتی نیست، بلکه رحمت است. (مفهوم:مزاحم چیست؟ مراحمید )

اَلَْاوَّلُ: رَحِمَ اللّٰهُ والِدَيكَ!

اول: خدا پدر و مادرت را بیامرزد!
اَلثّانی :وَ والِدَيكَ!

دوم: و همانطور پدر و مادر تورا!

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هشتم/ صفحه 2

error: Content is protected !!