جواب تمرین عربی هشتم|درس هفتم|اَلتَّمْرينُ الَْاوَّلُ و اَلتَّمْرينُ الثّاني صفحه 93

اَلتَّمْرينُ الَْاوَّلُ صفحه 93

با مراجعه به متن درس جمله های درست و نادرست را معلوم کنيد.

1. اَلغَزالَةُ الصَّغيرَةُ شاهَدَتْ خَلْفَ الْجَبَلِ بُيوتَ الْفَلّحينَ . غلط

آهوی کوچک پشت کوه خانه کشاورزان را دید.
2. قَبِلَ رَئيسُ الْغِزلانِ کَلامَ الْغَزالَةِ الصَّغيرَةِ . صحیح

رئیس آهو ها سخن آهوی کوچک را قبول کرد.
3.اَلْغَزالَةُ الصَّغيرَةُ قالَتْ«عَلَيَّ بِالتَّفَکُّرِ». صحیح

آهوی کوچک گفت : باید فکر کنم.
٤. سَأَلَتِ الْغَزالَةُ الْهُدهُدَ أوَّلَ مَرَّةٍ . غلط

آهو اولین بار از هدهد سوال پرسید.
٥. کانَ عَدَدُ الذِّئابِ خَمْسَةً . صحیح

تعداد گرگ ها 5 تا بود.

 

اَلتَّمْرينُ الثّاني صفحه 93

بخوانيد و ترجمه کنيد.

1.لَکُم فيها فَواکِهُ کَثيرَةٌ وَ مِنها تَأکُلونَ.

و برای شما در آن میوه های بسیار است و از آن ها می خورید.

2.قالوا مَنْ فَعَلَ هٰذا بِآلِهَتِنا.

بگو چه کسی این کار را با خدایانمان کرد؟

3.انّا جَعَلْناهُ قُرآناً عَرَبيّاً.

ما به درستی قرار دادیم قرآن را عربی قرار دادیم.

4.وَ لا يظلِمُ رَبُّكَ أحَداً.

پروردگارت به هیچی کسی  ظلم نمی کند.

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هشتم/ صفحه 2

error: Content is protected !!