جواب تمرین عربی هشتم|درس هفتم|فن ترجمه صفحه 92

فن ترجمه صفحه 92

جمله های زير را با توجّه به قاعدۀ ذکر شده ترجمه کنيد.
1. تَطبُخُ النِّساءُ طَعامَ السَّفَرِ.  خانم ها غذای سفر را می پزند.
٢. رَجَعَتْ أَخَواتي مِنْ بَيتِ جَدّي.  خواهرانم از خانه پدربزرگم بازگشتند.
٣. يَخرُجُ اللّعِبانِ مِنْ ساحَةِ المُْسابقََةِ.  بازیکنان(2 بازیکن) از سالن مسابقه خارج می شوند.

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هشتم/ صفحه 2

error: Content is protected !!