جواب تمرین عربی هشتم|درس پنجم|اَلتَّمْرينُ الَْاوَّلُ و اَلتَّمْرينُ الثّاني صفحه 67

اَلتَّمْرينُ الَْاوَّلُ صفحه 67

با مراجعه به متن درس، پاسخِ درست کدام است؟

1. لمِاذا جاءَتْ أسُْرَةُ أسَْرين إلیٰ طهران ؟

چرا خانواده اسرین به تهران آمدند؟

لِمُهِمَّةٍ إداريَّةٍ

برای ماموریت اداری

لِمُعالَجَةِ بِنتِهِم

برای درمان دخترشان

2. کَمْ أُسبوعاً بَقِيَتْ أَسرين وَحيدَةً ؟

چند هفته اسرین به تنهایی ماند؟

أُسبوعاً واحِداً

1 هفته

أُسبوعَينِ

2هفته

3. في أَيِّ صَفٍّ کانَتْ أَسرين؟

اسرین در کدام کلاس بود؟

فِي الصَّفِّ الْاوَّل

در کلاس اول

فِي الصَّفِّ الثّاني

در کلاس دوم

٤. أَينَ بَيتُ أَسرين وَ آيلار ؟

خانه اسرین و آیلار کجاست؟

في ساحَةِ خُراسان

در میدان خراسان

خَلْفَ الْمَدرَسَةِ

پشت مدرسه

٥. هَلْ أَسرين مِنْ تبريز؟

آیا اسرین از تبریز است؟

نَعَم؛ هيَ تبريزيَّة

بله ،او تبریزی است

لا؛ هيَ سنندجيَّةٌ.

خیر ، او سنندجی است.

 

اَلتَّمْرينُ الثّاني صفحه 67

نَحنُ نَصْعَدُ الْجَبَلَ.

ما از کوه بالا می رویم.

نَحنُ نَذْهَبُ إلیٰ بُیوتِنا.

ما به خانه هایمان می رویم.

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هشتم/ صفحه 2

error: Content is protected !!