جواب تمرین عربی هشتم|درس پنجم|تحقیق کنید و أَسعارُ النُّقودِ فِي الْعَتَباتِ الْمُقَدَّسَةِ صفحه 70

تحقیق کنید صفحه 70

دربارۀ معنا و ريشۀ نام خود تحقیق کنید.

(بر عهده ی دانش آموز)

 

أَسعارُ النُّقودِ فِي الْعَتَباتِ الْمُقَدَّسَةِ  صفحه 70

قیمت پول ها در عتبات مقدس

أرُيدُ تَصريفَ نقُودي إلیَ الدّينارِ.

می خواهم پولم را به دینار تبدیل کنم.

أهَلاً بكَِ، يا زائرُِ.

خوش آمدید ،ای زیارت کننده.

 

کَيفَ تَصريفُ النُّقودِ؟

چگونه پول هارا تبدیل کنم؟

الَْسَعارُ مَکتوبَةٌ علَیٰ هٰذِه اللوَّحةَِ.

قیمت ها بر روی این تابلو نوشته شده است.

هَلِ الْسَعارُ في کلُِّ السّوقِ واحِدَةٌ؟

آیا قیمت ها در کل بازار یکی است؟

 باِلتأَّکيدِ، الَْسَعارُ ثابتِةٌَ.

البته ، قیمت ها ثابت است.

جوَلةَ صَغيرَةٌ في سوقِ الصَّرّافينَ؛ ثُمَّ أَرجِعُ. بعَدَ دقَائقِ

گردش کوچکی در بازار صرافان می زنم و سپس باز می گردم بعد از دقایقی.

لا بأَسَ؛ أنَتَ حُرٌّ. أناَ في خِدمَةِ الزُّوّارِ.

هیچ اشکالی ندارد، من آزاد هستم. من در خدمت زیارت کنندگان هستم.

رَجَعتُ عِندَكَ يا أَخي.

پیش تو بازگشتم ای برادر!

أنَاَ في خِدمَتِكَ. ماذا عِندَكَ؟ يورو أمَْ تومان؟

من در خدمت تو هستم. چه چیزی داری ؟ یورو یا تومان؟

عِندي تومان.

تومان دارم.

سَأقَولُ لكََ مِقدارَ التصَّريفِ.

میزان تبدیل را برای تو خواهم گفت.

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هشتم/ صفحه 2

error: Content is protected !!