جواب تمرین عربی هشتم|درس پنجم|فعل مضارع صفحه 65

فعل مضارع صفحه 65

عکس 1: گنجشک آب می نوشد.

عکس 2: زرافه آب می نوشد.

عکس 3: بچه ها فوتبال بازی می کنند.

عکس 4: دانش آموزان در آزمایشگاه کار می کنند.

جواب:

 

1.هٰذَا الْعُصْفورُ يَشْرَبُ الْماءَ.

این گنجشک آب می نوشد.

2.هٰذِهِ الزَّرافَةُ تَشْرَبُ الْماءَ.

این زرافه آب می نوشد.

3.نَحْنُ نَلْعَبُ کُرَةَ الْقَدَمِ.

ما فوتبال بازی می کنیم.

4.نَحْنُ نَعْمَلُ فِي الْمُختَبَرِ.

ما در آزمایشگاه کار می کنیم.

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هشتم/ صفحه 2

error: Content is protected !!