جواب تمرین عربی هشتم|درس پنجم|فنّ ترجمه صفحه 66

فنّ ترجمه صفحه 66

«ما ظَلَمْناهُم وَلٰکِنْ ظَلَموا أنفُسَهُم»

ما به ان ها ظلم نکردیم بلکه آن ها به خودشان ظلم کردند.

ما ذٰلِكَ الشَّيءُ في يَدِكَ؟

آن چیز در دست تو چیست؟

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هشتم/ صفحه 2

error: Content is protected !!