جواب تمرین عربی هشتم|درس چهارم|اَلتَّمْرينُ الْخامِسُ و اَلتَّمْرينُ السّادِسُ صفحه 56

اَلتَّمْرينُ الْخامِسُ صفحه 56

گزينۀ مناسب را انتخاب کنيد.

1. هَلْ ……………………… ذٰلِكَ الْمُدَرِّسَ يا أَخي؟

آیا این معلم را …. ای برادرم؟

تَعرِفُ

می شناسی

مذکر

تَعرِفینَ

می شناسی مونث

2. أَ أَنتِ ……………………… إِلَی الْمُختَبَرِ وَحْدَكِ يا أُختي؟

آیا تو به آزمایشگاه به  تنهایی …. ای خواهرم؟

تَذهَبُ

رفتی مذکر

تَذهَبينَ

رفتی مونث

3. نَحْنُ ……………………… إلِیَ الْبسُتانِ قَبْلَ ثَلاثَةِ أيَّامٍ.

ما سه روز قبل به پارک …..

ذَهَبْنا

رفتیم.

سَنَذْهَبُ

خواهیم رفت

٤. أَنَا سَوْفَ ……………………… إِلیٰ بِلادي فِي الْأُسبوعِ الْقادِمِ.

من به کشورم در هفته آینده …

أرَجِْع

بر خواهم گشت

رجََعْتُ

برگشتم

٥. اَلْعاقِلُ ……………………… إلِیَ اليْسَارِ وَ الیْمَینِ ثمَُّ يعَْبُرُ الشّارِعَ.

عاقل به راست و چپ ….  و سپس از خیابان عبور می کند.

تَنْظُرُ

نگاه می کند.

(مونث)

يَنْظُرُ

نگاه می کند.(مذکر)

 

اَلتَّمْرينُ السّادِسُ صفحه 56

1. أَينَ بَيتُكَ؟ أَينَ بَيتُكِ؟(خانه ات کجاست؟) فی الشارع آزادی. ( در خیابان آزادی)
2. ماذا في يَدِكَ؟ ماذا في يَدِكِ؟(چه چیزی در دستت است؟) کتابتی(کتابم)
3. کمَ صَفّا في مَدرَسَتِكَ؟ کَم صَفّاً في مَدرَسَتِكِ؟(چند کلاس در مدرسه است؟) ستة (شش)
4. أ تعَْرِفُ مُديرَ المَْدرَسَةِ؟ أَ تَعْرِفينَ مُديرةَ الْمَدرَسَةِ؟(أيا مدیر مدرسه را می شناسی؟) نعم(خیر)
5. هَل أنَتَ فِي الْمَکتبََةِ؟ هَل أَنتِ فِي الْمَکتَبَةِ؟(آیا در کتابخانه بودی؟) لا (خیر)

 

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هشتم/ صفحه 2

error: Content is protected !!