جواب تمرین عربی هشتم|درس چهارم|تحقیق کنید صفحه 58

تحقیق کنید صفحه 58

تحقيق کنيد و چند بيت شعر يا جملۀ حکيمانه به عربی دربارۀ پيام درس بيابيد.

لا تنه خلق و تأتی مثله عار علیک إذا فعلت عظیم

هیچ اخلاقی را نهی نکن و بعد مانند آن را انجام بده. اگر این کار را انجام دهی بر تو ننگ است.

أخاکَ أخاکَ إن من لا أخا له کساع إلی الیهجا بغیر سلاح

برادرت! برادرت! کسی که برادر ندارد مانند کسی است که بدون سلاح به جنگ می رود.

لا اَقارن نفسی بِاَی شخص آخَر ، ولا اهتّم بأن اکون افضل من غیری ، اقارن نفسی بنفسی قبل عام ، و اهتّم لأکون افضل من نفسی بعد عام…!

خودم را با هیچ کسی مقایسه نمی کنم و تلاش نمی کنم بهتر از دیگران باشم بلکه خودم را با خودمِ سال پیش مقایسه می کنم و تلاش می کنم در سال بعد بهتر باشم.

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هشتم/ صفحه 2

error: Content is protected !!