جواب تمرین عربی هشتم|درس چهارم|حِوارٌ بيَنَ زائرَِينِ في طرَيقِ کرَبلَاء صفحه 59

حِوارٌ بيَنَ زائرَِينِ في طرَيقِ کرَبلَاء صفحه 59

اَلزّائِرُ الْيرانيُّ: أَ أَنتَ تَعرِفُ مَتیٰ نَصِلُ إلیٰ کَربَلاء؟

زائر ایرانی : آیا تو میدانی چه زمانی به کربلا می رسیم؟
اَلزّائِرُ الْعِراقيُّ: نَعَم؛ بَعدَ ساعَةٍ. أَ أَنتَ جِئتَ مِن إيران؟

زائر عراقی: بله، بعد 1 ساعت. آیا تو از ایران می آیی؟
اَلزّائِرُ الْيرانيُّ: نَعَم؛ أنا مِن إيران.

زائر ایرانی: بله ، من اهل ایرانم.
اَلزّائِرُ الْعِراقيُّ: وَ مِن أيَِّ مَدينةٍَ؟

زائر عراقی: و از کدام شهر هستی؟
اَلزّائِرُ الْيرانيُّ: مِن مَدينَةِ قُم. أَ أَنتَ جِئتَ إلیٰ إيران أیضاً؟

زائر ایرانی : من از شهر قم هستم. آیا تو همچنین به ایران آمدی؟
اَلزّائِرُ الْعِراقيُّ: نَعَم؛ جِئتُ مَرَّتَينِ إلیٰ إيران وَ شاهَدْتُ الْمُدُنَ الْمُقَدَّسَةَ.

زائر عراقی: بله، دو بار به ایران آمدم و شهرهای مقدس را دیدم.
اَلزّائِرُ الْيرانيُّ: کَيفَ کانَتْ سَفرَتُکُم إلیٰ إيران؟

زائر ایرانی: سفرتان به ایران چطور بود؟
اَلزّائِرُ الْعِراقيُّ: کانَتْ طَيِّبَةً؛ لَِانَّ الشَّعْبَ الْيرانيَّ شَعبٌ مِضيافٌ.

زائر عراقی: خوب و نیکو بود، زیرا مردم ایرانی مردمی مهمان نواز هستند.
اَلزّائِرُ الْيرانيُّ: وَ کَذٰلِكَ الشَّعْبُ الْعِراقيُّ شَعبٌ مِضيافٌ.

زائر ایرانی: و همینطور مردم عراقی مردم مهمان نوازی هستند.
اَلزّائِرُ الْعِراقيُّ: الَحَْمدُ للِهِّٰ. أ تذَهَبُ إلیٰ کرَبلَاء؟

زائر عراقی : خداراشکر. آیا به کربلا می روی؟
اَلزّائِرُ الْيرانيُّ: نعََم؛ أنا أَمْشي مِنَ النجََّفِ إلیٰ کرَبلَاء.

زائر ایرانی: بله ، از نجف تا کربلا پیاده می روم.
اَلزّائِرُ الْعِراقيُّ: أنتَ ضَيفُناَ العَْزيزُ في مَوکبِِ الْمامِ الرِّضا حَتیّٰ ترَجِعَ.

زائر عراقی: تو مهمان عزیز ما در همراهان امام رضا هستی تا( زمانی که )برمیگردی.

اَلزّائِرُ الْيرانيُّ: طوبیٰ لِلشَّعبِ الْعِراقيِّ لِهٰذِهِ الضّيافةَِ!

زائر ایرانی : خوشا به حال مردم ایرانی برای این مهمان نوازی.
اَلزّائِرُ الْعِراقيُّ: نحَنُ في خِدمةَ الْمُحِبّينَ لِاهَلِ البْيَتِ .

زائر عراقی : ما در خدمت عاشقان اهل بیت هستیم.

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هشتم/ صفحه 2

error: Content is protected !!