جواب تمرین عربی هشتم|درس چهارم|فعل مضارع صفحه 51

فعل مضارع صفحه 51

عکس 1: پسر کوچک سوار دوچرخه است.

عکس 2: زن غذا درست می کند.

عکس 3: جمعی از زنان قرآن می خواند.

عکس 4: مردم به خانه خدا می روند.

جواب:

 

1.هٰذَا الوَْلدَُ الصَّغيرُ يَلْعَبُ بِسَيّارَتِهِ.

این پسر کوچک  با ماشینش بسیار بازی می کند.

2.تِلْكَ الْمَرأَةُ تَنْفَعُ أُسْرَ تَها.

آن زن به خانواده اش سود می رساند.

3.نَحنُ نَقْرَأُ الْقُرآنَ.

ما قران می خوانیم.

4.نَحنُ نَذْهَبُ إلیٰ بَيتِ اللّٰهِ.

ما به  خانه خدا می رویم.

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هشتم/ صفحه 2

error: Content is protected !!