جواب تمرین عربی هفتم|درس دوم،بخش دوم|التمرین الاول صفحه 38

التمرین الاول صفحه 38

پاسخ هر پرسش کدام است؟

1.هی کاتبة.

2.هوَ شاعِر ایرانی.

3.هیَ لاعِبَة محجبة.

4.لِمَولانا جَلالِ الّدینِ.

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هفتم/صفحه 2

error: Content is protected !!