جواب تمرین عربی هفتم|درس دوم،بخش دوم|اَلتَّمْرينُ الثّالِثُ و التمرین الرابع صفحه 40

اَلتَّمْرينُ الثّالِثُ صفحه 40

گزینۀ مناسب را انتخاب کنيد.

1.أَنا صَديقَةُ زينب.

2.لِتِلْكَ الطّالِبَةِ.

3.هو سائِقُ السَّيّارةِ.

4.هيَ أُخْتُ ثُرَيّا.

5.طالِبٌ عَزيزٌ

 

التمرین الرابع صفحه 40 

به پرسش های زیر پاسخ کوتاه دهید(در یک یا دو کلمه).

1. مَنْ مُديرُ المَْدرَسَةِ؟ (مَنْ مُديرةُ الْمَدرَسَةِ؟) 

معنی: مدیر مدرسه کیست؟

السیدة کریمی.
2. هَلِ الوَْحْدَةُ خَيْرٌ مِنْ جَليسِ السّوءِ؟ 

معنی: آیا تنهایی بهتر از همنشین بد است؟

نعم.
3.مَنْ أنَتَ؟ (مَنْ أنَتِ؟) 

معنی : تو چه کسی هستی؟

أنا رضا.
٤. مَنْ خالِقُ السَّماواتِ وَ الَْرضِ؟ الله

معنی : چه کسی خالق آسمان ها و زمین است؟
٥. مَنْ مُدَرِّسُ اللغَُّةِ العَْرَبيةَِّ؟(مَنْ مُدَرِّسَةُ اللُّغَةِ الْعَرَبيَّةِ؟) 

معنی : چه کسی معلم درس عربی است؟

السید راضی.

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هفتم/صفحه 2

error: Content is protected !!