جواب تمرین عربی هفتم|درس دوم،بخش سوم|اَلتَّمْرينُ الثّاني و اَلتَّمْرينُ الثّالِثُ و اَلتَّمْرينُ الرّابِعُ صفحه 45

اَلتَّمْرينُ الثّاني صفحه 45

ترجمه کنید.

1. ما هاتانِ؟ هاتانِ، هَديَّتانِ غاليَتانِ.
این دو چیست؟ این ها ، دو هدیه گران قیمت هستند.
2. ما هٰذِهِ؟ هٰذِهِ، جائِزَةٌ ذَهَبيَّةٌ لِلْفائِزِ الَْاوَّلِ.
این چیست؟ این، جایزه ی طلایی برای بنده ی اول است.
3. ماذا في تِلک السَّيّارَةِ الْکَبيرَةِ؟ حَقائِبُ الْمُسافِرينَ.

چه چیزی در آن ماشین بزرگ است؟ کیف و چمدان های مسافران.

اَلتَّمْرينُ الثّالِثُ  صفحه 45

متضادّ کلمات زير کدام است؟

حُسْن -رَخيصَة- کَثير -جالِس- جَماعَة- بَعيد

قَریب (نزدیک) بعید (دور)

قَليل (کم)کثیر (زیاد)

وَحْدَة (تنهایی)جماعة 
واقِف  (ایستاده)جالس (نشسته)

سوء (بدی)حسن (خوبی)

غاليَة (گران) ≠  رخیصه (ارزان)

 

اَلتَّمْرينُ الرّابِعُ صفحه 45

معادل مؤنّث هر کلمه را از ميان کلمات زیر پيدا کنيد و بنویسید.
اَلْبِنْت- اَلْبَنات -اَلْمَرْأَة -اَلنِّساء -هٰذِهِ- أَنتِ- هيَ- اَلُْخْت- هاتانِ- تِلْكَ

الرجل : المراة الولد : البنت الرجال:النساء الاولاد: البنات انتَ: انتِ
هذا:هذه ذلک:تلک هذان:هاتان الاخ:الاخت هو:هی

 

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هفتم/صفحه 2

error: Content is protected !!