جواب تمرین عربی هفتم|درس دوم،بخش سوم|بدانیم صفحه 43

بدانیم صفحه 43

مَا اللُّغَةُ الرَّسميَّةُ في إيران؟ اَلْفارِسیَّةُ.  ⇐ زبان رسمی در ایران چیست؟ فارسی.
ماذا عَلَی الْمِنضَدَةِ؟ جَوّالُ أُمّي . ⇐ چه چیزی روی میز است؟ تلفن همراه مادرم. 
مَا حَوْلَ الْبَیتِ؟ عَمودٌ کَبیرٌ ⇐ چه چیزی اطراف خانه است؟یک ستون بزرگ.

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هفتم/صفحه 2

error: Content is protected !!