جواب تمرین عربی هفتم|درس ششم|اَلْقُرآنیّات صفحه 92

اَلْقُرآنیّات صفحه 92

1. -مَن أَوَّلُ نَبيٍّ عَمِلَ في مَركَزِ الْحُكومَةِ؟
-سَيِّدُنا يوسُفُ .

اولین پیامبری که در مرکز حکومت کرد چه کسی بود؟

آقایمان یوسف (ع)

2. -ما هيَ السورَةُ الَّتي بِاسْمِ فاكِهَةٍ؟

 -سورَةُ« التّين ». 

چه سوره ای به اسم میوه ای است؟

سوره تین (زیتون)

3.لَقَبُ أَيِّ نَبيٍّ  «ذَبيحُ اللّٰهِ».

-نَبيُّ اللّٰهِ إسماعيلُ.

لقب کدام پیامبر “ذبیح الله (قربانی شده خدا)” است؟

پیامبر خدا اسماعیل (ع)

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هفتم/صفحه 2

error: Content is protected !!