جواب تمرین عربی هفتم|درس هشتم|فعل ماضی (5) صفحه 104

فعل ماضی (5) صفحه 104

عکس 1: 3 پسر توپ بازی می کنند.

عکس 2: دانش آموطان دختر به کتاب هایشان نگاه می کنند.

عکس 3: دو پسر ایستاده اند.

عکس 4: دو دختر.

جواب:

 

1.هُم لَعِبوا. 

آنها بازی کردند.

2.هُنَّ نَظَرْنَ.

آن ها نگاه کردند.

3.هُما وَقَفا.

آن دو ایستادند.

4.هُما کَتَبَتا.

آن دو نوشتند.

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هفتم/صفحه 2

error: Content is protected !!