جواب تمرین عربی هفتم|درس هفتم|فعل ماضی (4) صفحه 97

فعل ماضی (4) صفحه 97

عکس 1: پسران در کلاس درس دستشان را برای جواب دادن بالا برده اند.

عکس 2: دو پسر تنیس روی میز بازی می کنند.

عکس 3: دانش آموزان دختر در کلاس درس نشسته اند.

عکس 4: دو دختر کتاب های کتابخانه را جمع می کنند.

جواب:

 

1.أَنتُمْ عَرَفْتُم جَوابَ سُؤالي.

شما جواب سوالم را می دانستید.

2.أَنتُما بَدَأْتُما بِالْمُسابَقَةِ.

شما شروع به مسابقه کردید.

3.أَنتُنَّ سَمِعْتُنَّ کَلامي بِدِقَّةٍ.

شما کلامم را به دقت شنیدید.

4.أنَتمُا جمََعْتُما کُتُبَ الْمَکْتَبَةِ.

شما کتاب های کتابخانه را جمع کردید.

 

 

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هفتم/صفحه 2

error: Content is protected !!