جواب تمرین عربی هفتم| درس دوم، بخش اول|اَلتَّمْرينُ الثّاني صفحه 33

اَلتَّمْرينُ الثّاني صفحه 33

1.اَلْمَکتَبَةُ بَعیدَةٌ وَ الْمَدرَسَةُ قَریبةٌ.

کتابخانه دور است و مدرسه نزدیک است.

2. هَلْ هُنا أَشْجارُ الْعِنَبِ وَ الرُّمّانِ؟ لا.

آیا آنجا درختان انگور و انار وجود دارد؟ خیر

3. هَلْ في هٰذِهِ الْمَدينَةِ فُنْدُقٌ؟ نَعَم.

آیا در این شهر هتل وجود دارد؟ بله.

4. يا وَلَدانِ، أَ أَنتُما حاضِرانِ؟ نَعَم، نَحنُ حاضِرانِ.

ای دو پسر ، آیا شما حاضر هستید؟ بله ، ما حاضریم.

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هفتم/صفحه 2

error: Content is protected !!