جواب تمرین عربی هفتم| درس دوم، بخش اول|التمرین الاول صفحه 32

التمرین الاول صفحه 32

عکس برج آزادی/ جواب: لا

عکس انگور/ جواب: نعم

عکس بوستان/ جواب: نعم

عکس دختر در مغازه/ جواب: لا

 

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هفتم/صفحه 2

error: Content is protected !!